Miljöpolicy

Vi är den första och enda kremeringsanläggning i Sverige med egna solceller.

Vi bedriver verksamheten med den modernaste tekniken i en nybyggd och godkänd anläggning med fem kremeringsugnar. Av omsorg om miljön värms dessa med gasol istället för olja och är utrustade med den bästa tillgängliga reningsteknik och vi använder el från solpaneler. Vi har investerat i en anläggning där vi kan producera 36KWH vilket motsvarar ca 85% av vår förbrukning.

För att ta vårt ansvar för miljön är vi sedan många år medlem i Kronobergs luftvårdsförbund.

All gasol vi på Flattinge Smådjurskremering köper, är klimatkompenserad propan av Flogas, vilket gör oss klimatneutrala.

Alla våra fordon körs på Neste MY Förnybar Diesel (HVO 100) som är 100 % fossilfritt, med en reducering av utsläpp på upp till 90 % jämfört med vanlig diesel.

Flattinge Smådjurskremering satsar även på att vara klimatcertifierad. CEMAsys Klimatcertifikat™ är utfärdat som ett bevis på köp av reduktionsenheter för frivillig kompensation av egna växthusgasutsläpp. Reduktionsenheterna har blivit utfärdade i enlighet med protokoll från relevanta standarder och kan spåras i register med sitt unika serienummer. Detta förhindrar dubbelräkning samt upprepad försäljning.