Miljöpolicy

Vi är den första och enda kremeringsanläggning i Sverige med egna solceller. Med hjälp av dessa producerar vi 50 % av all den el vi använder samt att vi planerar en utökning av dessa till 75 % under 2021. För att ta vårt ansvar för miljön är vi sedan många år medlem i Kronobergs luftvårdsförbund.

All gasol vi på Flattinge Smådjurskremering köper, är klimatkompenserad propan av Flogas, vilket gör oss klimatneutrala.

Alla våra fordon körs på Neste MY Förnybar Diesel (HVO 100) som är 100 % fossilfritt, med en reducering av utsläpp på upp till 90 % jämfört med vanlig diesel.

Flattinge Smådjurskremering satsar även på att vara klimatcertifierad. CEMAsys Klimatcertifikat™ är utfärdat som ett bevis på köp av reduktionsenheter för frivillig kompensation av egna växthusgasutsläpp. Reduktionsenheterna har blivit utfärdade i enlighet med protokoll från relevanta standarder och kan spåras i register med sitt unika serienummer. Detta förhindrar dubbelräkning samt upprepad försäljning.